Website Service

บริการด้านออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป WordPress

งานเขียนเว็บไซต์สำเร็จรูป เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการสร้างชิ้นงาน ทำให้ลูกค้าได้รับชิ้นงานที่รวดเร็ว โดยใช้เวลานการสร้างผลงานเพียง 3-14 วัน ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และปริมาณเนื้อหาที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งการทำเว็บไซต์สำเร็จรูปจะสามารถช่วยให้ลูกค้าได้ชิ้นงานที่ต้องการในเวลาที่รวดเร็ว และราคาประหยัด

แพคเกจ A

ระยะเวลาในการทำ 7-14 วัน

ดูแลหลังจากส่งมอบ 30 วัน แก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และประเภทสินค้า

ราคา 8,000 บาท

แพคเกจ B

ระยะเวลาในการทำ 30 วัน

ดูแลหลังจากส่งมอบ 30 วัน แก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และประเภทสินค้า

ราคา 12,000 บาท

แพคเกจ C

ระยะเวลาในการทำ 30 วัน

ดูแลหลังจากส่งมอบ 30 วัน แก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และประเภทสินค้า

ราคา 18,000 บาท

แพคเกจ D

ระยะเวลาในการทำ 45 วัน

ดูแลหลังจากส่งมอบ 30 วัน แก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ไม่เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง และประเภทสินค้า

ราคา 35,000 บาท

เลือกดู Theme ที่คุณถูกใจ

Code T001

Code T002

Code T003

Code T004

Code T005

Code T006

Code T007

Code T008

Code T009

Code T010

Code T011

Code T012