Digital Marketing

บริการด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

งานบริการด้านการตลาดออนไลน์ ประกอบไปด้วยการทำสือการตลาดออนไลน์ เช่น การทำเว็บไซต์ การโฆษณาบน Facebook, โฆษณาใน Google, โฆษณาใน Instagram, โฆษณษใน Youtube และบนสื่อในโลกออนไลน์อีกมากมาย เพื่อให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และการทำการตลาดออนไลน์เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำการตลาดออนไล์ จะทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ สินค้า และบริการรของเราเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าจะได้รับความรู้ความเข้าใจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสินค้ามากยิ่งขึ้น เมื่อลูกค้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสินค้าแล้ว จะทำให้ลูกค้าสนใจในสินค้านั้นๆ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถย่อยอด และเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PACKAGE SEO

PACKAGE A

ราคา 6,000 บาท*

SEO แบบลุ้นอันดับ

ค่าบริการทำ SEO (ครั้งแรก)

6,000 บาท

ค่าบริการรายเดือน

ไม่มีรายเดือน

จำนวน Keywords

1 Keywords

วิเคราะห์จำนวนการค้นหา

มี

รายงานความเคลื่อนไหวอันดับทุกสัปดาห์

มี

ระยะเวลาทำให้ติดอันดับ

30 วัน

PACKAGE B

ราคา 8,000 บาท*

SEO แบบ Top 1-20

ค่าบริการทำ SEO (ครั้งแรก)

5,000 บาท

ค่าบริการรายเดือน

3,000 บาท

จำนวน Keywords

1 Keywords

วิเคราะห์จำนวนการค้นหา

มี

รายงานความเคลื่อนไหวอันดับทุกสัปดาห์

มี

ระยะเวลาทำให้ติดอันดับ

60 วัน

PACKAGE C

ราคา 10,000 บาท*

SEO แบบ Top 1-15

ค่าบริการทำ SEO (ครั้งแรก)

7,000 บาท

ค่าบริการรายเดือน

3,000 บาท

จำนวน Keywords

1 Keywords

วิเคราะห์จำนวนการค้นหา

มี

รายงานความเคลื่อนไหวอันดับทุกสัปดาห์

มี

ระยะเวลาทำให้ติดอันดับ

60 วัน

PACKAGE D

ราคา 16,000 บาท*

SEO แบบ Top 1-10

ค่าบริการทำ SEO (ครั้งแรก)

12,000 บาท

ค่าบริการรายเดือน

4,000 บาท

จำนวน Keywords

1 Keywords

วิเคราะห์จำนวนการค้นหา

มี

รายงานความเคลื่อนไหวอันดับทุกสัปดาห์

มี

ระยะเวลาทำให้ติดอันดับ

90 วัน

*ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับขึ้นได้อีก ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของคีย์เวิร์ดนั้นๆ ลูกค้าที่ต้องการซื้อแพ็คเกจโปรดติดต่อสอบถามก่อนการใช้บริการอีกครั้ง