Programming Service

บริการด้านงานเขียนโปรแกรมด้วย CODING

เรารับเขียนโปรแกรมประเภท Website, Mobile Application, Desktop Software และ Server Service ภายใต้เครื่องมือและภาษาที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ได้แก่ .Net Core, Visual Studio, C#, HTML, CSS, C++, PostgreSQL, Etc. โดยนักพัฒนาที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี และนักพัฒนารุ่นใหม่ ที่สามารถรองรับการทำงานของแพลทฟร์อม Windows, Ubuntu, Android และ iOS ได้

ขั้นตอนการทำงานของเรา

บอกเราในสิ่งที่คุณกำลังคิด

คิดอยากมีโปรแกรมสักตัวเพื่อแก้ปัญหา และบอกสิ่งนั้นให้เรารับรู้

กรอกแบบฟอร์มความต้องการในระบบ

กรอกแบบฟอร์มลงในระบบ เพื่อให้เรารับทราบความต้องการของคุณ

เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

เจ้าหน้าที่ของเราจะทำการติดต่อกลับลูกค้า เพื่อสอบถามข้อมูล และทบทวนสิ่งที่ลูกค้าต้องการอีกครั้ง

วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนองาน

เราจะจัดทำแผนงาน ช่วยคิด และวิเคราะห์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขององค์กร พร้อมนำเสนอแผนงาน และตัวอย่างงาน (Prototype) ให้ลูกค้าได้พิจารณา

เซนต์สัญญา พร้อมลงมือทำตามแผน

เมื่อลูกค้าตกลงสร้างชิ้นงานกับเรา เราจะทำสัญญาเป็นข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า เราจะสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างแน่นอน และลงมือทำตามแผนงาน

ส่งมอบผลงานให้กับลูกค้า

เราจะทำการติดตั้ง สอนการใช้งาน อบรมผู้ดูแลระบบ และส่งมอบชิ้นงานให้กับลูกค้า

ตัวอย่างโปรแกรมที่เราสร้างให้กับลูกค้า

โปรแกรมจัดการคลังสินค้าด้วย Smart Phone

โปรแกรมจัดการคลังสินค้าด้วยสมาร์ทโฟน จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการคลังสินค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง แทนการใช้ระบบการทำงานแบบเดิม ที่ใช้จดลงบนกระดาษ หรือต้องทำการคีย์ ข้อมูลด้วยตนเองเข้าสู่ระบบ ERPขององค์กร ทำให้เสียเวลาและเสียทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยเข้ามาจัดการให้การทำงานของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงสแกนและสัมผัสแค่ปลายนิ้วจากแท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟนที่ผู้ใช้งานถืออยู่ ก็สามารถทำรับเข้า-ส่งออกสินค้า ตรวจสอบจำนวน เช็คสต๊อก ทั้งสินค้า และวัตถุดิบ ได้อย่างง่ายดาย

พัฒนาด้วยภาษา : .Net core และ C#

สถานะ 60% : อยู่ระหว่างการพัฒนาให้กับบริษัทเอกชนในนิคมอุสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

เขียนเว็บไซต์ และระบบ CMS เพื่อจัดการเว็บไซต์ด้วยภาษา C#

ระบบการจัดการเนื้อหาของเว็บไซต์ (Content Management System : CMS) คือ ระบบที่พัฒนา คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการพัฒนา และบริหารจัดการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกำลังคน ระยะเวลา และการเงิน ที่ใช้ในการสร้างและควบคุมดูแลไซต์ ซึ่งจะมีความรวดเร็ว และเน้นที่การจัดการระบบผ่านเว็บ (Web interface) ในลักษณะรูปแบบของ ระบบเว็บท่า (Portal Systems) โดยตัวอย่างของฟังก์ชันการทำงาน ได้แก่ การนำเสนอ บทความ(Articles), เว็บไดเรคทอรี(Web directory), เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ(News), หัวข้อข่าว(Headline), รายงานสภาพดินฟ้าอากาศ(Weather), ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ

พัฒนาด้วยภาษา : .Net Standard, C#

สถานะ 100% : พัฒนาให้กับ บริษัทมายด์ (ประเทศฝรั่งเศส)

โปรแกรมบริการจัดการ การซื้อ-ขาย ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

การบริการจัดการทางการเงิน และใบเสนอราคาในการซื้อขาย โดยเชื่อมต่อข้อมูลทางการเงินกับสถาบันทางการเงิน อย่าง Bloomberg และสามารถสร้างการแสดงผลข้อมูลทางการเงินในรูปแบบกราฟเชิงสถิติได้

พัฒนาด้วยภาษา : C# Winforms, C++ MFC, .Net

สถานะ 100% : พัฒนาให้กับธนาคารฮ่องกงและเซี้ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น

โปรแกรมบริหารจัดการ คำสั่งซื้อ-ขาย ระหว่างตลาดหลักทรัพย์

การพัฒนาเครื่องมือในการซื้อ-ขายกับตลาดกลาง โดยสามารถ คํานวณหาราคา, จัดการราคา, การรับ, และการจัดส่งข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างปลอดภัย โดยมีพื้นฐานการทำงานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล อย่างไซเบส และ ออราเคิล ทำให้สามารถทำงานกับข้อมูลที่มีปริมาณมากๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาด้วยภาษา : C#, C++, .Net

สถานะ 100% : พัฒนาให้กับธนาคารโซซิเอเต้ เฌเนราล เป็นบริษัทข้ามชาติ สัญชาติฝรั่งเศสในธุรกิจธนาคารและการจัดการการเงิน มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ให้บริการธนาคารครบวงจร ตั้งแต่ธนาคารรายย่อยข้ามชาติ บริการการเงิน ธนาคารเพื่อบริษัทและการลงทุน ธนาคารเพื่อลูกค้ารายใหญ่ การจัดการทรัพย์สิน

โปรแกรมบริการรับ-ส่งเมล์ ที่ติดตั้งอยู่บน server โดยใช้ Open Source

ติดตั้ง Webmail ที่เป็น Server ของตัวเอง และทำ Webmail ให้กับองค์กรของตัวเอง แทนที่จะไปใช้ webmail ที่อื่นๆ เช่น พวก Hotmail และ Yahoo mail เป็นต้น ซึ่ง Webmail เหล่านี้ตั้งอยู่ต่างประเทศ การเรียกดูหรือส่ง mail ในแต่ละครั้งจึงเป็นการติดต่อกับ Server ที่อยู่ต่างประเทศ ทำให้ปริมาณข้อมูลที่วิ่งออกไปต่างประเทศมีจำนวนมากเปลืองวงจรที่เช่าไปต่าง ประเทศ ดังนั้นถ้าหันมาใช้ webmail ขององค์กรเองก็จะช่วยทำให้ลดปริมาณข้อมูลตรงนี้ลงได้ครับ การเรียกดูข้อมูลต่างๆ จากต่างประเทศก็จะเร็วขี้น

พัฒนาด้วย Open Source : Modoboa (WebMail), Postfix / dovecot / spam assassin / amavis (Serveur IMAP/SMTP + Antispam + Antivirus + Filtrage divers)

สถานะ 100% : พัฒนาใช้กับองค์กรภายในของ บนิษัท ลีออคเซีย จำกัด